Kanal D Camdaki Kız Dizisi Hakkında Kamuoyu Duyurusu

Kanal D Camdaki Kız Dizisi İş Güvenliği Repliği Hakkında Kamuoyu Duyurusu

Kanal D televizyonunda 27 Ocak 2022 Perşembe akşamı yayınlanan Camdaki Kız dizisinde iş kazası, iş sağlığı ve güvenliği, iş güvenliği uzmanı gibi senaryoya dahil olan konular hakkında memnuniyet duysak ‘ta bilerek veya bilmeyerek replik hatası yaşanmıştır buna istinaden; kazanın sorumlusu iş güvenliği uzmanı Kazanın hukukî sorumlusu işveren algısı yapılamaz bu bir suçtur iş güvenliği uzmanının kanundan doğan hakları konusunda yanlış bilgi verilmiştir.

Günlük hayatta bile sohbet aralarında her hangi bir iş kazasında ilk başta iş güvenliği uzmanı habise görecektir düşüncesi yaygındır, bu yanlışın önüne geçmek için bu kamuoyu duyurusunu sizlerle paylaşıyoruz.

adamın biri “kurban” mevzuunu anlatıyormuş: “çocuğu olmayan hazreti Davut, Allah’a dua etmiş, ‘ya rabbi bana bir kız çocuğu ver, onu sana kurban edeyim’ demiş. dua tutmuş, Davut, kızının adını Ayşe koymuş, gel zaman git zaman, çocuğun kurban edileceği zaman gelmiş, hazreti Davut kızı yatırmış, tam boğazını kesip kurban edecekken, Azrail, gökten bir keçiyle çıkagelmiş, ‘kızı bırak, al bu keçiyi kurban et’ demiş”!
dinleyenlerden biri dayanamamış:
“yahu bunun neresini düzelteyim; Hz. Davut değil Hz. İbrahim; kız değil erkek; Ayşe değil İsmail; Azrail değil Cebrail; keçi değil, koç”!

İŞVERENİN GENEL YÜKÜMLÜLÜĞÜ
1-İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;
✓ Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
✓ İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
✓ Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
✓ Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.
✓ Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.
2-İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
3-Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.

Kırk bin kişi için bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilemez yeterli kadar hizmet almadığınız için ayrıca suç işlemiştir, çalışan sayısı için aylık hizmet süresi mevzuatta belirtilmiştir çok tehlikeli işler için 250 çalışana kadar hizmet verebilir. Velhasıl iş sağlığı ve güvenliği hizmeti aldın kırk bin kişinin başına bekçi olarak ‘ta dikilemez iş güvenliği uzmanlarının görev, yetki ve sorumlulukları kanunla düzenlenmiştir.

Bu iş için iş güvenliği uzmanı aldık diye bir atıfta yapılamaz suçu üstlenecek birini işe aldık gibi bir algı yapılıyor, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almak zorunluluktur iş güvenliği uzmanı tespit ve öneri yapar karar mercii değildir

İşveren işyerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzluğun giderilmesini sağlar. Emniyet kemerinin doğru kullanılıp kullanılmadığını işveren denetlemekle yükümlüdür. Ayrıca sorumluluk almak yerine işyerinden kaçmayı planlayan bir işveren izlenimi verilmiştir senaryo da gerekli düzenleme yapılmayana kadar şikayetçi olmaya devam edeceğiz

 

Cihan Genç

İSGGEP / Genel Koordinatör

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×